התקבל רישיון מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן מסוג קנאביס רפואי למפעל החברה