דירקטוריון החברה אישר העמדת הלוואה בהיקף עד 5 מיליון ש”ח להאצת הקמת חוות גידול הקנביס, חוות עמית