אישור עקרוני מרשם הפטנטים בישראל לרישום פטנט פורמולציה לטיפול בפצעים ונגעים בעור