דף הבית
>
מדינות פרטיות

מדינות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסבירה כיצד אנו, חברת יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה", "אנו", "שלנו" או "אותנו"), משתמשים במידע אישי (מוגדר להלן) שאנו אוספים או מקבלים מאנשים פרטיים בנוגע לשימוש באתר שלנוwww.univopharma.com , ושירותיו ("האתר", "השירותים").

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
1. מבוא. האתר נועד לספק מידע אודות החברה ופועלותיה, תוכל למצוא בו מידע אודות המוצרים שלנו, בתי המרקחת בהם ניתן לרכושם, וכן יצירת קשר עם מומחים להתייעצות בנושאי קנאביס. בנוסף, במסגרת האתר והשירותים ייתכן שיוצג תוכן בתחום הקנאביס, כתבות, עדכונים והדרכות מסוגים שונים בעולם תוכן זה.

2. "מידע אישי" פירושו כל מידע שעשוי לשמש, לבד או בשילוב עם מידע אחר, לצורך זיהוי אישי של אדם, לרבות, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת של בית או כתובת פיזית אחרת, או פרטי קשר אחרים. גם היסטוריית פניות והתייעצויות עם מומחים, מרשם תרופתי או התוויות רפואיות יכולים להיחשב למידע אישי כאשר ניתן לקשור אותם לאדם ספציפי.

3. תנאי השימוש באתר. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש באתר שלנו. כל מונח שאינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, תהיה משמעותו בהתאם לתנאי השימוש.

4. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת כי מסירת המידע האישי שלך נעשית על פי רצונך החופשי להשתמש באתר ובשירותיו. עם זאת, ככל שבחרת להצטרף למועדון לקוחותינו (כמפורט בסעיף 5.1), ייתכן שנדרש לאסוף לגביך מידע לפי חוק על מנת לוודא כי הנך מחזיק במרשם תקין.

על ידי שימוש באתר אתה מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף המידע האישי על ידינו למטרות המפורטות בה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא אל תיכנס או תשתמש בכל דרך אחרת באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. שימושך באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור, יבטא את הסכמתך למדיניות הפרטיות העדכנית שבאתר.

5. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

5.1. מועדון הלקוחות. מבוטחי קופות החולים הזכאים ליהנות מהטבות אצלנו צריכים להצטרף למועדון הלקוחות שלנו כדי לממש את ההטבות או חלקן. על מנת שנוכל ליצור עבורך כרטיס מועדון, תצטרך למסור פרטים אישיים וכל נתון נוסף שיידרש. תשומת ליבך, מועדון הלקוחות כולל מדיניות פרטיות ייעודית ותנאים נוספים שחלים בו.

5.2. "צור קשר" ופנייה לייעוץ. אם תשלח אלינו בקשת יצירת קשר דרך האתר או שתפנה אלינו בדרך אחרת, אנו נצטרך לקבל ולהשתמש במידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך, טלפון, גיל, סיבת פנייתך וכל מידע שתבחר לספק לנו במסגרת הפנייה. אנחנו משתמשים במידע זה כדי להעניק ללקוחותינו שירות מיטבי, ייעוץ ולצרכי ביקורת ולתפעל את האתר.

5.3. קבצי יומן (Log Files). אנו עשויים להשתמש בקבצי יומן. המידע בתוך קבצי היומן כולל כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), חותמת תאריך/שעה, דפי הפניה/יציאה, דפים שלחצו עליהם וכל מידע אחר שהדפדפן שלך עשוי לשלוח אלינו. אנו עשויים להשתמש במידע כזה כדי לנתח מגמות, לנהל את השירותים, לעקוב אחר תנועת המשתמשים במסגרת השירותים ולאסוף מידע דמוגרפי.

5.4. עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות. האתר עשוי לכלול שימוש ב"עוגיות", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת שנוכל לספקם ולהציג בפניך מידע המותאם אישית עבורך. קובץ "עוגייה" הוא קובץ טקסט קטן שיכול לשמש, למשל, לאיסוף מידע על פעילות באתר. קובצי עוגיות מסוימים וטכנולוגיות אחרות עשויים לשמש להחזרת מידע אישי, כגון כתובת IP, שצוינה בעבר על ידי משתמש. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. אתה יכול להגדיר כי רוב הדפדפנים יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או שתבחר לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן שלך. החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (כגון, פייסבוק, אינסטגרם ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכדומה).

5.5. נתוני שימוש באתר ומכשירים ניידים. לפי הגדרות מכשירך ואופן השימוש שלך באתר, עשוי האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימושך בו או השירות הרלבנטי, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלבנטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.

5.6. Google Analytics. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים בשירות, באילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים עשו שימוש לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מGoogle Analytics כדי לשמור ולשפר את השירות, האתר ואת המוצרים שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי. יכולתה של גוגל להשתמש ולשתף במידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות ביקוריך בשירות ושימוש בו, מפורטת בתנאי שירות של Google Analytics, הזמינים בכתובת ,http://www.google.com/analytics/terms/us.html ועל ידי מדיניות הפרטיות של גוגל, הזמינה בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל ללמוד עוד על האופן שבו גוגל אוספת ומעבדת נתונים באופן ספציפי בקשר עם Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש בנתונים שלך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics, הזמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

6. הדרך בה אנו משתמשים במידע אישי. כשאתה מוסר או כשאנו אוספים מידע אישי באמצעות השירותים ו/או האתר, אנו רשאים להשתמש בו בדרכים הבאות, דרך כל ערוץ תקשורת מקובל, כולל דואר אלקטרוני, הודעות WhatsApp, מסרונים, הודעות פוש ועוד:

6.1. בראש ובראשונה- נשתמש במידע שלך על מנת לספק לך את השירותים, להשיב לפניות באתר ולנהל אותו בצורה מיטבית, למשל, להעביר את בקשות ההתייעצות שלך למומחים ולהשיב להן.

6.2. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע אישי כדי לשפר את השירותים שלנו.

6.3. בהתאם לדין ולתנאים, אתה מסכים שנשתמש בכתובת הדוא"ל שלך וכל אמצעי אלקטרוני או אחר: (א) לשלוח לך בכל תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך לרבות עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים ולמוצרינו.

6.4. בנוסף, אנו נשתמש במידע ככל שהדבר נדרש כדי להגן על לקוחותינו, על החברה ו/או על מי מטעמה, לצרכים משפטיים וככל שהדבר נדרש מכוח דין.

6.5. לבחינת הגשת מועמדות לעבודה, התאמה לעבודה אצלנו וזאת ביחס למשרה ספציפית אליה תגיש קורות חיים וכן להמשך שמירת המידע אצלנו כדי לבחון התאמה למשרות עתידיות ולפנות למי שהגיש מועמדות בהתאם. אנו אף עשויים להשתמש במידע כאמור לניהול וייעול תהליכי גיוס בחברה.

7. שיתוף במידע אישי
לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

7.1. לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך במתן השירות.

7.2. לספקים ולנותני שירותים מטעמנו, לרבות אלו המסייעים לנו בתפעול האתר, אבטחתו וההיבטים הטכנולוגים שלו. במקרה כזה, מידע עשוי להיות מועבר לחו"ל, לרבות בארה"ב. אנו מקיימים מאמצים מסחריים סבירים לוודא שצדדים אלה שומרים על מידע אישי בהתאם לחוק החל.

7.3. אנו עשויים לגלות את המידע האישי שלך או כל מידע שהגשת באמצעות השירותים אם אנו מאמינים בתום לב כי חשיפה של מידע כזה מועילה או נחוצה כדי: (א) לציית לדין החל, לרבות רגולציה החלה על תחום ממכר הקנאביס; (ב) לאכוף את התנאים שלנו, כולל חקירות של הפרות אפשריות שלהם, זיוף והתחזות; (ג) לאתר, למנוע או לטפל בדרך אחרת בנושאי הונאה או אבטחה; או (ד) להגן מפני פגיעה בזכויות החברה, המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.

7.4. לצד שלישי, במקרה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגוף המשתמש ו/או לרכושו ו/או בכדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי.

7.5. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לחברות הבת המקומיות או הזרות שלנו, לחברות קשורות או לספקי שירות צד שלישי שעוזרים לנו לתפעל את האתר ולספק את השירותים. מידע כזה עשוי להיות מועבר לחו"ל, לרבות בארה"ב. אנו מקיימים מאמצים מסחריים סבירים לוודא שצדדים אלה שומרים על מידע אישי בהתאם לחוק החל.

8. שימוש במידע אנונימי וסטטיסטי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודות השימוש בשירותים שלנו) או לחשוף אותו לספקי שירותים של צד שלישי על מנת לשפר את חווייתך, האתר ושירותינו. בנוסף, האתר רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

9. ביטול הסכמה. אתה יכול לבחור שלא לקבל מאיתנו דוא"ל עתידי לקידום מכירות, פרסום או דוא"ל אחר, למשל, על ידי בחירה בקישור ביטול הרישום או כפתור "הסר" הנמצא בתחתית כל דוא"ל שאנו שולחים. לידיעתך, גם אם אתה מבטל את הסכמתך לקבל את הודעות הדוא"ל האמורות לעיל, אנו עשויים בכל זאת לשלוח לך תגובה לכל בקשת "יצירת קשר" וכן הודעות דוא"ל או אחרות בנושאים תפעוליים הדרושות בכדי במסגרת השימוש שלך באתר.

10. קישורים למוצרי צד שלישי. השירותים עשויים לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, יישומי תוכנה ניידים ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו ("שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי כאמור. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש.

11. פרטיות ילדים. השירותים אסורים למי שלא מלאו לו 18 שנים ולמי שמנוע לפי דין להשתמש באתר או בתכניו. איננו אוספים מידע על קטינים במתכוון, וככל שהנך סבור כי נמצא אצלנו מידע כאמור, אנא צור עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא"ל מטה.

12. הזכויות שלך ויצירת קשר. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות דוא"ל: sales@univopharma.com בציון הפרטים הרלוונטיים או באמצעות טלפון מספר 03-7752626

13. אבטחה. אנו מקפידים על סטנדרטים מקובלים בתעשייה, כולל שימוש באמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים מתאימים, כדי להגן על המידע האישי שסופק לנו. עם זאת, שום אתר או שיטה לאחסון אלקטרוני אינם מאובטחים ב-100%. לכן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים סבירים מקובלים להגנה על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת או סודיותו. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחה בשירות, תוכל ליצור אתנו קשר לפי הפרטים מעלה.

14. מיזוג, מכירה או חדלות פירעון. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגים עם ישות צד שלישי, או במקרה של חדלות פירעון או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי לצד השלישי בנוגע לאירועים הנ"ל.

עודכן לאחרונה: פברואר 2022